Skip to main content

Identification of genes associated with nitrogen-use efficiency by genome-wide transcriptional analysis of two soybean genotypes.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Fang, Xiaolong; Zhao, Yunyun; Ma, Qibin; Huang, Yian; Wang, Peng; Zhang, Jie; Nian, Hai; Yang, Cunyi
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867309
PubMed Central
by Palau, Nuria; Julia, Antonio; Ferrandiz, Carlos; Puig, Lluis; Fonseca, Eduardo; Fernandez, Emilia; Lopez-Lasanta, Maria; Tortosa, Raul; Marsal, Sara
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046651
PubMed Central
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599513
PubMed Central
by Cao, Fangbin; Chen, Fei; Sun, Hongyan; Zhang, Guoping; Chen, Zhong-Hua; Wu, Feibo
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117959
PubMed Central
by Gelli, Malleswari; Duo, Yongchao; Konda, Anji Reddy; Zhang, Chi; Holding, David; Dweikat, Ismail
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029069
PubMed Central
by Wu, Jian; Liu, Songyu; Guan, Xiaoyan; Chen, Lifei; He, Yanjun; Wang, Jie; Lu, Gang
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4108051
PubMed Central
by Rolf, M M; Taylor, J F; Schnabel, R D; McKay, S D; McClure, M C; Northcutt, S L; Kerley, M S; Weaber, R L
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3437496
PubMed Central
by Chen, Li M; Zhou, Xin A; Li, Wen B; Chang, Wei; Zhou, Rong; Wang, Cheng; Sha, Ai H; Shan, Zhi H; Zhang, Chan J; Qiu, De Z; Yang, Zhong L; Chen, Shui L
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3827939
PubMed Central
by Zhang, Senlei; Wang, Youning; Li, Kexue; Zou, Yanmin; Chen, Liang; Li, Xia
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4159813
PubMed Central
by Wei, Kaifa; Chen, Juan; Wang, Yanmei; Chen, Yanhui; Chen, Shaoxiang; Lin, Yina; Pan, Si; Zhong, Xiaojun; Xie, Daoxin
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3514857